Nätverk för forskning inom neuroblastom och CNS-tumörer hos barn


Barncancerfonden har beslutat att stödja ett nationellt forskningsnätverk kring neurala barncancertumörer av typen neuroblastom och tumörer i centrala nervsystemet. Avsikten med denna satsning är att samordna och stimulera forskningen för att öka överlevnaden och livskvaliteten hos barn med dessa sjukdomar.

En styrgrupp för nätverket har bildats och årliga nätverksmöten för intresserade forskare och kliniker inom området har arrangerats sedan 2008.

To home page